Kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2021-2022 ĐH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

I/ Lớp K2XDĐ

II/ Lớp K7XDĐ

III/ Lớp K8XDĐ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *