PHÂN VIỆN MIỀN NAM (1976-2017)

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trước yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở miền Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định thành lập Trường Đoàn Trung ương II (trên cơ sở của Trường Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng miền Nam trong chiến tranh).

Năm 1976, Trường Đoàn Trung ương II có trụ sở tại 123 Trương Định và 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 12/1980, Trường Đoàn trung ương II chuyển về xã Long Thạnh Mỹ, huyện Thủ Đức nay là Phường Tân Phú, Q9, thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đoàn trung ương II có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội cho các tỉnh, thành Đoàn phía Nam từ Đà Nẳng đến Cà Mau. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trường Đoàn trung ương II luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng phong trào Đoàn tại các địa phương cơ sở.

Do yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, tháng 9/1992 Trung ương Đoàn đã quyết định giải thể Trường Đoàn Trung ương II và lập Phòng Đào tạo phía Nam (gồm 4 đồng chí) thuộc Trường cán bộ thanh thiếu niên Trung ương, văn phòng đặt tại số 43 đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội của các tỉnh, thành phía Nam, ngày 18/04/1996 Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định số 480QĐ/TWĐTN thành lập trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu niên Trung ương II trên cơ sở tổ chức lại Trường Đoàn Trung ương II cũ. Trụ sở tại 261 đường Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ Trung cấp và bồi dưỡng và tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội ở phía Nam.

Tập thể cán bộ, giảng viên Phân viện miền Nam

Trước yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn chung trong toàn quốc và thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá VII về tăng cường chỉ đạo và cũng cố công tác đào tạo, nghiên cứu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, ngày 24/04/1999 Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành quyết định số 387QĐ/TWĐTN thành lập Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (gọi tắt là Phân viện miền Nam) trực thuộc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trên cơ sở tổ chức của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu niên Trung ương II và tăng cường thêm chức năng nghiên cứu và thông tin khoa học.

Từ năm học 2009-2010 được sự đồng ý của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân viện miền Nam bắt đầu tuyển sinh và đào tạo chương trình Trung cấp chuyên nghiệp Công tác xã hội – chuyên ngành Công tác thanh niên và trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính.

Ngày 13/9/2016 Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ký công văn số: 4483/BGDĐT-GDĐH cho phép Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học ngành Công tác Thanh thiếu niên tại Phân viện miền Nam.

Các tin khác

∗ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO TRẺ

Video

Tuyển Sinh

Lịch CÔng tác

Lịch Học Tập