Điểm học kỳ 2 và cả năm học 2019-2020 các lớp chính quy và thông báo phúc khảo

I. Lớp K2 – TN 

  1. Điểm HK 2 Năm 3

2. Điểm cả năm học 2019 – 2020

II. Lớp K3 – TN 

   1. Điểm HK 2 Năm 2

2. Điểm cả năm học 2019 – 2020

III. Lớp K4 – TN 

   1. Điểm HK 2 Năm 1

2. Điểm cả năm học 2019 – 2020

IV. Thông báo phúc khảo 

            1.  Thông báo 

2.  Mẫu đơn

Đơn xin phúc khảo bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *