TẬP HUẤN CÔNG TÁC KĨ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN – HỘI CHO CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

              Ngày 18/3/2024, Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã phân công giảng viên khoa Công tác Thanh thiếu nhi tham gia hoạt động tập huấn công tác kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội năm 2024 cho cán bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp tập huấn

              Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024 với nhiều nội dung gồm cả lý luận và thực tiễn như: Lịch sử ra đời và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh các hoạt động Đoàn tham gia phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trên địa bàn dân cư nhiệm kỳ 2022-2027; Đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng và nhà nước Việt Nam; Công tác tổ chức Xây dựng Đoàn; Công tác vận động Đoàn viên, thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Cán bộ Đoàn và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng hành với thanh niên khởi nghiệp; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm.

Đại biểu nhận giấy chứng nhận tại lễ bế giảng

              Thông qua chương trình tập huấn đã trang bị cho cán bộ Đoàn – Hội trên địa bàn tỉnh hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, kĩ năng, nghiệp vụ cần thiết để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lê Văn Nhâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *