Bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 các lớp Đại học chính quy

I/ K5-TN

II/ K6-TN

III/ K7-TN

IV/ K8-TN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *