THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐIỂM THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *