THÔNG BÁO ĐIỂM KỲ THI HK1 NĂM HỌC 2023-2024 CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

I. Lớp K5 – TN

II. Lớp K6 – TN

III. Lớp K7 – TN

IV. Lớp K8 – TN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *