Kế hoạch đào tạo Hk2 các lớp Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước năm học 2023 – 2024

I. K7 XDĐ & CQNN

II. K8 XDĐ & CQNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *