HỖ TRỢ TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “LUẬT THANH NIÊN 2020” TẠI XÃ AN VĨNH NGÃI, TP. TÂN AN, TỈNH LONG AN

   Nhằm đưa các nội dung của Luật Thanh niên đến với các bạn đoàn viên thanh niên, sáng ngày 04/8/2023, Phân viện miền Nam đã cử giảng viên Khoa Công tác Thanh thiếu nhi hỗ trợ tại tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020 đến các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn xã Vĩnh Ngãi, TP. Tân An, tỉnh Long An.

ThS. Lê Văn Nhâm Giảng viên Khoa Công tác thanh thiếu nhi chụp hình lưu niệm với ĐVTN

              Tại buổi tuyên truyền, ThS. Lê Văn Nhâm – Giảng viên Khoa CTTTN đã giới thiệu một số điểm đáng lưu ý của Luật Thanh niên niên:  vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên; Các nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên…

ThS. Lê Văn Nhâm – Giảng viên Khoa Công tác thanh thiếu nhi báo cáo chuyên đề

              Ngoài ra, trong buổi tập huấn còn lồng ghép tìm hiểu thêm một số văn bản quy định liên quan đến Thanh niên như: Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện để các bạn đoàn viên được biết. Việc nắm chắc và am hiểu pháp luật về thanh niên sẽ đảm bảo cho thanh niên thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền lợi của mình.

Mỹ Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *