HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU BỘ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC MÔN KHỐI KIẾN THỨC CÔNG TÁC THIẾU NHI HỆ CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC THANH THIẾU NIÊN

           Thực hiện kế hoạch của Phân viện Miền Nam về việc nghiên cứu xây dựng các bộ ngân hàng câu hỏi phục vụ cho việc dạy và học chuyên ngành công tác thanh thiếu niên, chiều ngày 31/7/2023 vừa qua, Phân viện Miền Nam đã tổ chức thành lập hội đồng nghiệm thu các bộ ngân hàng câu hỏi thi kết thúc môn khối kiến thức công tác thiếu nhi hệ cử nhân chuyên ngành công tác thanh thiếu niên.

Hội đồng nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi

           Sau nhiều giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả, hội đồng đã kết luận các bộ ngân hàng câu hỏi có sự đầu tư chất lượng cả về nội dung và hình thức, thể hiện được chiều sâu của chuyên ngành và bề rộng của khối ngành. Tác giả có bề dày kinh nghiệm trong công tác thiếu nhi và giảng dạy các công tác thiếu nhi nên đảm bảo được các yêu cầu về tính pháp lý, tính hệ thống và mang tính khoa học cao. Hội đồng quyết định thông qua và nghiệm thu các bộ ngân hàng câu hỏi.

Hội đồng làm việc, thảo luận sôi nổi

          Bộ ngân hàng câu hỏi này chính là nguồn tài liệu tham khảo quý báu của giảng viên và sinh viên chuyên ngành công tác thanh thiếu niên phục vụ cho quá trình nghiên cứu, dạy và học sau này./.

Mỹ Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *