HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

           Chiều ngày 10/7/2023, Chi bộ Phân viện miền Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Thà – Phó Bí thư Chi bộ Phân viện cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Phân viện miền Nam.

          Chiều ngày 10/7/2023, Chi bộ Phân viện miền Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Thà – Phó Bí thư Chi bộ Phân viện cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Phân viện miền Nam.

Đ/c Nguyễn Thanh Thà – Phó Bí thư Chi bộ Phân viện thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

          Đồng thời, Hội nghị cũng nhận được sự đóng góp ý kiến đảng viên để bổ sung hoàn thiện báo cáo, đồng thời còn đóng góp một số ý kiến tập trung chủ yếu với các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong thời gian dài.

         Phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể, với tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên sẽ động lực thúc đẩy chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong 6 tháng cuối năm./.

Quỳnh Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *