HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

          Sáng ngày 10/7/2023, Công đoàn Phân viện miền Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị Sơ kết có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Thà – Phó Bí thư Chi bộ Phân viện, đồng chí Bùi Văn Tuyển – Chủ tịch Công đoàn Phân viện cùng toàn thể công đoàn viên, người lao động Phân viện miền Nam.

         Sáng ngày 10/7/2023, Công đoàn Phân viện miền Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị Sơ kết có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Thà – Phó Bí thư Chi bộ Phân viện, đồng chí Bùi Văn Tuyển – Chủ tịch Công đoàn Phân viện cùng toàn thể công đoàn viên, người lao động Phân viện miền Nam.

Đồng chí Bùi Văn Tuyển – Chủ tịch Công đoàn Phân viện trao quyết định kết nạp công đoàn viên mới

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Thà – Phó Bí thư Chi bộ Phân viện miền Nam ghi nhận những kết quả Công đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, đồng thời đặt ra những vấn đề trọng tâm để Công đoàn tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

         Tại Hội nghị, Công đoàn Phân viện đã tổ chức lễ kết nạp 03 công đoàn viên mới. Với việc chú trọng phát triển tổ chức Công đoàn, nâng cao số lượng và chất lượng công đoàn viên, sẽ là động lực thúc đẩy Công đoàn Phân viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong 6 tháng cuối năm./.

Quỳnh Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *