TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – K66D36 TẠI CẦN THƠ

           Nhằm giúp cho học viên vận dụng lý luận chính trị đã học vào thực tiễn công tác tại cơ quan đơn vị; đồng thời tạo mối quan hệ gắn bó giữa Phân viện miền Nam với địa phương, từ đó thúc đẩy sự phát triển lý luận chính trị vào thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Phân viện. Ngày 17 – 18/6/2013 vừa qua, Khoa LL&KHCS đã tổ chức Kế hoạch nghiên cứu thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị K66D36 tại tỉnh Cần Thơ.

Cán bộ giới thiệu về đền thờ Vua Hùng

          Tham gia cùng lớp nghiên cứu thực tế có sự tham gia: NCS.ThS. Trần Thị Lụa – Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Lý luận và Khoa học cơ sở; NCS. ThS. Bùi Văn Tuyển – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng ĐT&QLKH Phân viện miền Nam. Cùng toàn thể học viên lớp K66D36.

Đoàn thực tế chụp hình lưu niệm trước tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt

          Tại các buổi thực tế, học viên được tham gia hoạt động về nguồn, dâng hoa tại khu di tích lịch sử Cái Ngang, lắng nghe những câu chuyện tại Đền thờ Vua Hùng và có chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa các đơn vị trong lớp học.

        Kết thúc đợt nghiên cứu thực tế sẽ giúp học viên đánh giá, phân tích được thực trạng thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại Cần Thơ, từ đó đưa ra giải pháp mang tính khả thi cao cho công tác nghiên cứu học tập lý luận chính trị-hành chính ở cơ sở.

Nguyễn Thị Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *