THAO GIẢNG CHUYÊN MÔN KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NHI

           Nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy của giảng viên tập sự tăng cường sự chủ động nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện khối kiến thức về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên ngành Công tác Thanh thiếu niên, đồng thời, nắm bắt kịp thời chương trình, nội dung hành động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

          Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức thao giảng cho tổ giảng viên trẻ của Khoa Công tác Thanh thiếu nhi, ngày 30/5/2023 Khoa tổ chức sinh hoạt chuyên môn thực hiện rèn luyện phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ của Khoa.

Tổ giảng viên góp ý bài giảng của từng thành viên

          Đây là một chương trình vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Qua đó, đội ngũ giảng viên trẻ có dịp được học hỏi, lắng nghe góp ý của giảng viên khoa và những giảng viên có nhiều kinh nghiệm về nội dung, hình thức và phương pháp giảng dạy chuyên ngành công tác Thanh thiếu niên để ngày càng hoàn thiện hơn./.

Mỹ Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *