THAM GIA HỖ TRỢ TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ TẠI TỈNH TIỀN GIANG

          Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đội ngũ cán bộ Đoàn thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở, BCH tỉnh Đoàn Tiền Giang, đã tổ chức chương trình Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn năm 2022 cho gần 200 cán bộ Đoàn cơ sở vào ngày 15/12/2022 và ngày 20/12/2022 tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh niên cho hơn 150 cán bộ Đoàn khối của tỉnh.

Toàn cảnh lớp học

          Khoa công tác thanh thiếu nhi Phân viện miền Nam, Học viện thanh thiếu niên Việt Nam cử các đc Giảng viên có kinh nghiệm tham gia báo cáo các chuyên đề  “Kỹ năng tư duy, sáng tạo của cán bộ Đoàn. Đổi mới phương thức tổ chức hoạt động Đoàn ở cơ sở, chuyên đề “Công tác tham mưu đối với cấp Ủy, sự phối hợp đối với Ban, ngành ở địa phương, đơn vị và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn” và chuyên đề “Sinh hoạt kỹ năng dành cho cán bộ Đoàn

Học viên tích cực tham gia hoạt động lớp học

          Qua khóa tập huấn, góp phần nâng cao kỹ năng tư duy góp phần tháo gỡ vướng mắc giúp đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội cơ sở nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027 vào cuộc sống, từng bước thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi số, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số và nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của các học viên của từng đơn vị.

           Qua khóa tập huấn, góp phần nâng cao kỹ năng tư duy góp phần tháo gỡ vướng mắc giúp đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội cơ sở nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027 vào cuộc sống, từng bước thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi số, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số và nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của các học viên của từng đơn vị.

Kim Xuyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *