Tập huấn phương pháp hoạt động trải nghiệm

               Ngoài việc tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện kịp thời những nhiệm vụ chính trị của Phân viện và đơn vị, Khoa Công tác Thanh thiếu nhi, Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thường xuyên cử đại diện tham gia hỗ trợ và đồng hành với các địa phương, ban ngành tập huấn các khóa liên quan đến những kiến thức chuyên ngành.

               Khoa Công tác Thanh thiếu nhi tiếp tục thực hiện các hoạt động tập huấn online đồng hành cùng gần 200 cán bộ quản lí và giáo viên các trường tiểu học Bắc và Nam Tân Uyên. Trong 40 tiết tập huấn, các thầy/cô giáo đã thảo luận sôi nổi và tích cực thực hành thiết kế các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học và lần lượt trình bày, thảo luận để cùng nhau thống nhất về quan điểm cũng như phương pháp thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học.

               Qua khoá tập huấn, giáo viên có thể thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học vừa đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, tính kế thừa vừa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh để đặt cơ sở nền tảng cho các thế hệ chủ nhân tương lai của xã hội có cơ hội được trải nghiệm thực sự và vững vàng bước vào cuộc sống.

Kim Xuyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *