BỒI DƯỠNG CHỨC DANH BÍ THƯ ĐOÀN CẤP XÃ NĂM 2022

          Ngày 29/6/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp xã năm 2022 dành cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp xã các tỉnh Tây Nam Bộ.

          Lớp học được diễn ra trong 5 ngày (từ 29/6 – 03/7/2022) với 10 chuyên đề nội dung gần gũi, bám sát với thực tiễn, nhu cầu hiện nay nhằm bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, kĩ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác cho đội ngũ Bí thư Đoàn cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đoàn tại các địa phương.

          Sau 5 ngày tổ chức lớp học, ngày 03/7/2022, Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tiến hành tổng kết Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp xã năm 2022 dành cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp xã các tỉnh Tây Nam Bộ.

          Qua đó, Ban Tổ chức lớp học đã quyết định khen thưởng 6 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập lớp bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận cho 75 học viên hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng.

          Thông qua chương trình bồi dưỡng đã tạo môi trường tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mô hình tiêu biểu trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NHI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *