Hướng dẫn chấm điểm rèn luyện học kỳ 01 năm học 2021 – 2022

– PHIẾU TỰ CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN tải tại đây

– BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM RÈN LUYỆN tải tại đây

– DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN tải tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *