Điểm Trung bìnhhọc kỳ 1 năm học 2020 – 2021 các lớp chính quy

I. Lớp K2 – TN 

  1. Điểm  HK 1 Năm 4

II. Lớp K3 – TN 

  1. Điểm HK 1 Năm 3

III. Lớp K4 – TN 

   1. Điểm HK 1 Năm 2

IV. Lớp K5 – TN 

   1. Điểm HK 1 Năm 1

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *