Cấp Chứng chỉ chứng nhận cho học viên Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *